Hiển thị một kết quả duy nhất

-8%
4.950.000  4.568.000 
-11%
7.680.000  6.820.000 
-4%
7.200.000  6.880.000 
-3%
7.400.000  7.170.000 
-4%
7.500.000  7.170.000 
-8%
8.000.000  7.360.000 
-7%
8.100.000  7.520.000 
-5%
7.900.000  7.530.000 
-7%
9.800.000  9.120.000 
-5%
10.800.000  10.240.000 
-3%
10.900.000  10.580.000 
-2%
11.500.000  11.300.000